Thermopoolens originalblock

Thermopool är en typ av poolkonstruktion som byggs upp av frigolitblock/isolerblock. Fördelarna med byggsättet är många, framförallt får man en mycket välisolerad pool vilket är en förutsättning för att kunna hålla en hög behaglig temperatur. Den goda isolerförmågan bidrar självfallet även till att uppvärmningskostnaden blir lägre.

Leadformulär
Ange er önskade poolbredd i meter
Ange er önskade poollängd i meter
Namn
Namn
Första
Sista