Bygga Thermopool

Thermopool är en typ av poolkonstruktion som byggs upp av frigolitblock/isolerblock. Fördelarna med byggsättet är många, framförallt får man en mycket välisolerad pool vilket är en förutsättning för att kunna hålla en hög behaglig temperatur. Den goda isolerförmågan bidrar självfallet även till att uppvärmningskostnaden blir lägre.