Varför Thermopool?

Thermopoolens får en dubbelsidig isolering och vilket en mycket god förmåga att hålla vattnet varmt i poolen. U-värdet på blocken är 0,32 W/m2K vilket bådar för att hålla kylan i marken borta.

Blocken är miljövänliga produkter och riktig användning av isolering är både lönsamt och bra för klimatet. Blocken är organiska produkter och kan återvinnas, de är brännbara och förbränningsprodukterna består av vattenånga. Förbränningsprodukterna består av vattenånga, sot och koldioxid. Tester visar att det utvecklas mindre mängder giftiga gaser vid förbränning av polystyren än vid förbränning av träbaserade produkter
Cellplasten i thermoblocken är fuktresistenta och är fri från bakterietillväxt. Fukt kan passera genom väggarna utan att skapa en grogrund för mögel.

1
2
3
1

Thermopool blocket är optimerat för pooler och är slätt på insidan och har en unik dränerade yttersida.

2

Den unika dräneringssidan vänds utåt från poolen och hjälper till att leda bort vatten från poolstommen.

3

Med hjälp av två stoppklossar förvandlas blocket från ett öppet till ett stängt.

  • Specialblock för pool

    Thermoblocket är framtaget med Pool Stores och Sundolitt stora erfarenhet och är till 100% anpassats för pooler.

  • Inbyggd dränering

    Samtliga Thermopoolsblock levereras med en inbyggd dränering. Lägg en fiberduk på poolens utsida och motfyll med befintliga massor och spar pengar. Obs, detta gäller ej för lerjord eller om stensättning skall ske runt poolen.

  • Hårdare cellplast

    Blocket har högre densitet än Pool Stores tidigare Thermopool block vilket skapar en ännu hårdare yta. Tillsammans med en tjock antibakteriell fiberduk skapar detta ett överlägset skydd mot märken och skador på poolens insida.